Sistema de nivells

Cliqueu el nivell per a més informació. (Veure temari i objectius dels nivells.)

Marc de Referència Europeu TOEIC
(Listening and Reading)
TRINITY GESE TRINITY ISE
A1 Usuari bàsic 0 - 200 GESE 2
GESE 1

PreElemental (A1)

Aquesta és la primera estació en el vostre viatge cap a l'anglès. Aprendre les nocions bàsiques de l'anglès com els nombres, l'alfabet i el vocabulari essencial. Aviat sereu capaços de:

 • trobar informació específica en prospectes informatius i horaris.
 • comprendre i construir frases senzilles.
 • presentar-vos a altres persones en anglès i donar informació personal, parlar sobre la vostra família i el vostre lloc d'origen.
 • parlar sobre la vida quotidiana, els vostres plans de futur i coses que vau fer en el passat.

Al final del curs, podreu sol·licitar informació, anar de compres, anar a un restaurant i escriure correus electrònics senzills... i tot en anglès!

Marc de Referència Europeu TOEIC
(Listening and Reading)
TRINITY GESE TRINITY ISE
A2 Usuari bàsic 200 - 400 GESE 4
GESE 3
ISE Foundations

Elemental (A2)

Si ja teniu nocions bàsiques d'anglès i heu estudiat aproximadament un any, aquest podria ser el vostre curs. Quan acabeu aquest curs podreu:

 • parlar sobre el lloc on viviu i comparar-lo amb altres llocs.
 • descriure la vostra vida quotidiana, la vostra professió o els vostres estudis, i parlar dels vostres interessos i aficions.
 • opinar sobre el vostre entorn més familiar i la vostra vida quotidiana.
 • comprendre i donar instruccions per explicar com es fa alguna cosa.

Al final d'aquest curs tindreu tot sota control quan planifiqueu el vostre proper viatge a Londres o a Nova York, o quan vingui a visitar-vos un amic de parla anglesa!

Marc de Referència Europeu Cambridge English
Qualifications
IELTS TOEFL
(en paper)
TOEFL
(amb ordinador)
TOEIC
(Listening and Reading)
TRINITY GESE TRINITY ISE
B1 Usuari independent PET (BEC Preliminary) 4.0 - 4.5 500 - 530 0 - 30 440 - 500 GESE 5

Intermedi Baix (B1)

Si passeu el nivell Intermedi Baix, significa que podeu:

 • expressar-vos parlant de temes com la família, les aficions o la feina.
 • disposar del vocabulari necessari per comunicar-vos en situacions familiars i quotidianes.
 • iniciar i mantenir una conversa cara a cara senzilla sobre temes del vostre interès com, per exemple, la feina o el temps lliure.
 • comprendre textos amb llenguatge relatiu a la vida quotidiana o a la feina, i ser capaç d'escriure textos senzills sobre temes quotidians.
 • entendre les idees principals expressades en un discurs parlat que tracti sobre temes generals.

Encara no esteu en disposició d'optar a la feina dels vostres somnis als Estats Units, però aneu pel bon camí.

Marc de Referència Europeu IELTS TOEFL
(en paper)
TOEFL
(amb ordinador)
TOEIC
(Listening and Reading)
TRINITY GESE TRINITY ISE
B1+ Usuari independent 4.5 - 5.0 530 - 550 30 - 45 500 - 600 GESE 6 ISE I

Intermedi (B1+)

Com estudiant que ha completat el nivell Intermedi Mig:

 • disposareu de prou domini de la llengua per descriure situacions habituals, i podreu presentar els elements principals d'una idea i descriure esdeveniments d'una forma clara i estructurada.
 • podreu comprendre textos generals que expressen idees no gaire complexes, i sereu capaços d'escriure cartes descrivint esdeveniments, desitjos i sentiments.
 • podreu redactar textos llargs amb molta informació, descriure persones, coses i llocs, i narrar esdeveniments.
 • també sereu capaços de comprendre discursos llargs i missatges de notable complexitat sobre contextos generals.

Encara no parleu anglès de manera fluïda, però ja no tindreu cap dificultat per comunicar-vos amb estranys en llocs estranys.

Marc de Referència Europeu Cambridge English
Qualifications
IELTS TOEFL
(en paper)
TOEFL
(amb ordinador)
TOEIC
(Listening and Reading)
TRINITY GESE TRINITY ISE
B2 Usuari independent FCE (BEC Vantage) 5.5 - 6.0 550 - 580 45 - 78 600 - 690 GESE 7

Intermedi Alt (B2)

Si heu acabat amb èxit el curs Intermedi Alt:

 • tindreu un coneixement de l'idioma adequat per descriure persones, llocs i processos, expressar opinions, i desenvolupar arguments fent servir estructures de diversa complexitat.
 • disposareu d'un vocabulari ampli sobre temes generals i la vida professional.
 • podreu participar activament en conversacions en grup, i també iniciar i mantenir una conversa amb parlants nadius.
 • podreu llegir textos de diferent tipus i articles sobre notícies i actualitat.
 • sereu capaços de presentar arguments i elaborar textos informatius organitzats de forma correcta.
 • podreu entendre discursos llargs i les principals idees en converses i discussions expressades de forma clara.

Us trobeu ara en aquell punt en què us sorpreneu al veure la quantitat d'anglès que podeu entendre i parlar.

Marc de Referència Europeu IELTS TOEFL
(en paper)
TOEFL
(amb ordinador)
TOEIC
(Listening and Reading)
TRINITY GESE TRINITY ISE
B2+ Usuari independent 6.0 - 6.5 580 - 630 78 - 100 690 - 780 GESE 9
GESE 8
ISE II

PreAvançat (B2+)

En aquest nivell sou capaços d'expressar-vos en anglès amb total confiança. Al final del curs:

 • podreu entendre gairebé totes les converses així com gran part dels programes i pel·lícules de la televisió.
 • entendreu gran part dels textos literaris i no literaris, i també textos de temes amb què no hi esteu familiaritzats.
 • podreu comunicar amb efectivitat en diferents situacions i utilitzar un ampli ventall de vocabulari.
 • podreu escriure textos clars i ben estructurats fent servir l'estil apropiat.

Esteu en el bon camí per poder plantejar-vos la possibilitat d'aconseguir una feina en un país de parla anglesa.

Marc de Referència Europeu Cambridge English
Qualifications
IELTS TOEFL
(en paper)
TOEFL
(amb ordinador)
TOEIC
(Listening and Reading)
TRINITY GESE TRINITY ISE
C1 Usuari competent CAE (BEC Higher) 7.0 - 8.0 630 - 670 100 - 115 780 - 880 GESE 11
GESE 10
ISE III

Avançat (C1)

Ara heu començat a pensar i somiar en anglès. Un cop acabat amb èxit el curs de nivell Avançat:

 • disposareu d'una àmplia gama de llenguatge per expressar-vos.
 • tindreu un ampli coneixement d'expressions idiomàtiques i col·loquials.
 • tindreu la capacitat d'utilitzar el llenguatge de manera eficaç en diferents contextos socials i de fer servir el registre adequat en cadascun d'ells.
 • podreu articular un discurs parlat fluït, clar i estructurat.
 • podreu comprendre textos complexes de diferent tipus: periodístics, assagístics, literaris.
 • podreu apreciar les diferències d'estil.
 • no tindreu dificultat a l'hora d'escriure sobre temes complexes d'una manera organitzada i coherent, ni per entendre l'anglès parlat a pràcticament qualsevol context.

Ja teniu molta confiança a l'hora de parlar i escriure. Ja no necessiteu pensar com dir les coses. Senzillament, les dieu.

Marc de Referència Europeu Cambridge English
Qualifications
IELTS TOEFL
(en paper)
TOEFL
(amb ordinador)
TOEIC
(Listening and Reading)
TRINITY GESE TRINITY ISE
C2 Usuari competent CPE 8.5 - 9.0 670+ 115 - 120 880 - 990 GESE 12 ISE IV

Perfeccionament (C2)

En aquest nivell us esteu apropant al domini de la llengua pel que fa a precisió, conveniencia i facilitat per utilizar un llenguatge propi d’estudiants d’un alt nivel. Al finalitzar aquest curs podreu:

 • comprendre a fons pràcticament tot el que llegiu o escolteu, incloent textos abstractos complexos com manuals, articles especialitzats i obres literàries;
 • resumir informació de diverses fonts i reconstruir fets i arguments de manera coherent i amb facilitat;
 • expresar-vos de forma espontània a gran velocitat i precisió, diferenciant petits matissos de significat fins i tot en situacions complexes;
 • esquivar les dificultats de comunicació i reestructurar el vostre discurs amb tanta discreció que els altres gairebé no se n’adonin;
 • gestionar converses sense problemes i amb facilitat, en un estil adient per a cada context i amb una estructura lògica i eficaç.
 • interactuar amb facilitat i habilitat, captar i fer servir els senyals no verbals i l’entonació aparentment sense esforç, i contribuir al discurs prenent el torn de paraula de forma totalment natural fent referències i al•lusions.

Ara heu assolit un nivell d’anglès que us permetrà parlar i escriure sense esforç i amb un alt nivell de control a l’hora d’expressar matissos subtils de significat i una familiaritat considerable amb les expressions idiomàtiques i col•loquials.