Sistema de nivells

Marc de Referència Europeu Cambridge English
Qualifications
Examens ESOL Young
Learner
de la Universitat
de Cambridge
ALTE
A2 Usuari bàsic KET Flyers Nivell 1 Plataforma