Sistema de nivells

Cliqueu el nivell per a més informació.

Marc de Referència Europeu ALTE
(Association of Language
Testers in Europe
)
DELE
(Diploma de español
lengua extranjera
)
A2 Usuari bàsic Plataforma
A1 Usuari bàsic Accés Diploma Nivel A1
Marc de Referència Europeu ALTE
(Association of Language
Testers in Europe
)
DELE
(Diploma de español
lengua extranjera
)
B1+ Usuari independent
B1 Usuari independent Llindar Diploma Nivel B1
Marc de Referència Europeu Cambridge English
Qualifications
IELTS TOEFL
(en paper)
TOEFL
(amb ordinador)
TOEIC
(Listening and Reading)
C2 Usuari competent CPE 8.0 - 9.0 670+ 115 - 120 880 - 990
C1 Usuari competent CAE (BEC 3) 6.0 - 7.0 560 - 600 220 - 250 900+
B2+ Usuari independent 5.5 - 6.0 520 - 560 190 - 220 800 - 900
B2 Usuari independent FCE (BEC 2) 5.0 - 5.5 480 - 520 160 - 190 725 - 800